Chinese  |  English
Home / Research / Papers

Over 40 papers with IF of over 10 are published on prestigious journals such as Cell, Nature, Lancet, New England Journal of Medicine, etc. since 2013.

 1. Cell, Jin Jie, 2018, IF 31.4
 2. Nature, Qin Nan/Li Lanjuan, 2014, IF 41.456
 3. The New England Journal of Medicine, Gao Hainv/Li Lanjuan, 2013, IF 55.873
 4. Lancet, Chen Yu/Li Lanjuan, 2013, IF 45.217
 5. Gut, Liang Tingbo, 2019, IF 17.016
 6. Gut, Ren Zhigang/Zheng Shusen, 2019, IF 17.016
 7. Blood, Zhu Honghu/Jin Jie, 2019, IF16.562
 8. Circulation Research, Liang Ping/Zhang Li, 2019, IF 15.211
 9. Hepatology, Zheng Shusen, 2019, IF 14.079
 10. Hepatology, Wu Jie/Li Lanjuan, 2019, IF 14.079
 11. Nature Communications, Shen Yi & Zhou Yudong, 2019, IF 12.353
 12. Molecular Cancer, Chen Yunhao/Zheng Shusen, 2019, IF10.679
 13. Molecular Cancer, Ye Qiangwei/Xu Xiao, 2019, IF10.679
 14. Biomaterials, Fan Weimin, 2019, IF10.273
 15. Clinical Cancer Research, Liang Wenjie, 2019, IF 10.199
 16. Circulation, Yang Feng, 2018, IF 18.881
 17. Circulation Research, Zhang Li/Xu Qingbo, 2018, IF 15.211
 18. Gut, Li Meng/Yu Zhaohui, 2018, IF 16.658
 19. Acs Nano, Lei Ruyi/Fang Xiangming, 2018, IF 13.709
 20. Genome Biology, Zheng Min, 2018, IF 13.214
 21. Nature Communications, Yang Fan, 2018, IF 12.353
 22. Nucleic Acids Research, Chen Guo/Wang Hangxiang, 2018, IF 11.561

…………..

网站故障联系电话:(0571)87236648   备案号:浙ICP备05050873号   设计制作:杭州卓健信息科技有限公司